Finally, Dignity and Decency for Dogs!


Would I buy those fancy dresses for dogs? I don’t think so.

Bibilhan ko ba sya ng shades? I don’t think so.

Pag susuotin ko ba sila ng sapatos na parang nakakaloko?

Dadamitan ko ba sila ng mga wirdong costumes? Hindi!

Sasawayin ko ba sila kung sakaling amuyin nila ang puwet ng ibang aso? No!

Bubugawin ko ba sila kung sakaling makita ko sila sa kalsada doing the dog style? Lord, please!


Sila ay naturingang man’s bestfriend pero parang merong mali, inappropriate. Ang kanilang mata tila nakikiusap, at may gustong sabihin, problemang matagal na nilang dinadanadaing, siguro, pero di lang nila masabi. Kaya marahil, nilulunok na lang nila ang kanilang pride, at pinaninindigan nalang ang kahihiyan lalo na pag sila ay di na nakaharap syo at sila’y nakatalikod! Alam nila na it’s rude to turn their back, it is not proper!

Ngayon, eto ang point kung saan mag iiba na ang kanilang tindig! Umpisa na ng wala ng hiya hiya! Rampa kung rampa! “Sa wakas, kaming mga aso ay mayroon ng dignidad at decency!”

1 notes:

{ DRAKE } | December 12, 2009 at 12:07 AM said...

Ang aso ay man's bestfriend, pero ang mga tao naman ay hindi dog's bestfriend kasi ginagawa raw silang azucena!

 

Copyright © 2010 Sketching My Corner All Rights Reserved

Design by Dzignine