I will, Erap, sa 2010...


Nakita ko kagabi sa news na opisyal ng nag deklara ng kanyang pag nanais na tumakbo sa pagkapangulo si Erap Estrada.

“… tinatanggap ko ang hamon at hiling ng ating mga kababayan upang ibalik ang dangal ng mga api, ng mga masang Pilipino, upang ibalik ang pag-asa sa mga mahihirap, upang ibalik ang tinig ng masang Pilipino.”


oh no, i thought, wala ng titindi pa kay Ondoy at Pepeng, nakikita ko bang may EDSA 4?

sabi ni Estrada nung Inauguration Day nya nung 1998, “Huwag n’yo ‘kong subukan!”

and my reply, "I will, Erap, sa 2010..."

0 notes:

 

Copyright © 2010 Sketching My Corner All Rights Reserved

Design by Dzignine